Show menu

Javni razpis»Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v obdobju med 1. 1. 2017 in 31. 5. 2017«

8. 5. 2017
Javni razpis»Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v obdobju med 1. 1. 2017 in 31. 5. 2017« (Uradni list RS št. 23/2017 z dne 5. 5. 2017)

Namen javnega razpisa je, preko sofinanciranja upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini, podjetjem povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnost poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji in zvišati stopnjo internacionalizacije podjetij.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini, ki so jih podjetja izvedla v obdobju  med 1. 1. 2017 in 31. 5. 2017.

Mednarodni sejem je sejem:
  • ki je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov AUMA www.auma.de in
  • ki ima vsaj 10 % delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci.

Rok prijave: do vključno 5. 6. 2017.

Izvajalec razpisa: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje  podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije