Show menu

Sprememba (Uradni list RS št. 24/2017 z dne 12. 5. 2017)

15. 5. 2017
Sprememba (Uradni list RS št. 24/2017 z dne 12. 5. 2017)
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, objavlja v okviru Javnega razpisa za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020)«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/16 z dne 7. 10. 2016, spremembe in novi dodatni prijavni roki za leto 2017. Rok za oddajo vlog je petek, 16. 6. 2017.

www.jskd.si