Show menu

Javni razpis »Celostna obravnava otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v vzgojnih zavodih«

15. 5. 2017
Javni razpis »Celostna obravnava otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v vzgojnih zavodih« (Uradni list RS št. 24/2017 z dne 12. 5. 2017)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve treh strokovnih centrov za podporo otrokom in mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami z namenom razvoja novih programov oziroma prilagoditev in nadgradnja obstoječih metod in oblik dela v vzgojnih zavodih (z namenom najučinkovitejše vrnitve otroka oziroma mladostnika s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v domače okolje, v družbo oziroma v samostojno življenje) ter v preventivne namene (z namenom zmanjševanja vključitev v vzgojne zavode).

Namen javnega razpisa je vzpostavitev strokovnih centrov za podporo otrokom in mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, da otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ob ustrezni pomoči in podpori v skupnosti čim dlje ostanejo v svojem lokalnem okolju in da se del tistih, ki so zdaj v institucijah, čim prej vrne v lokalno okolje oziroma skupnost. Pri tem bo nujno  povezovanje  z  drugimi  vzgojno-izobraževalnimi zavodi, centri za socialno delo in z družino otroka ali mladostnika.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 5. 6. 2017 do 12. ure.

Izvajalec razpisa Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.