Show menu

Javni razpis za sofinanciranje investicij v novogradnje, posodabljanje športnih objektov in sofinanciranje investicij v prenovo športnih podov v letih 2017 in 2018

15. 5. 2017
Javni razpis za sofinanciranje investicij v novogradnje, posodabljanje športnih objektov in sofinanciranje investicij v prenovo športnih podov v letih 2017 in 2018 (Uradni list RS št. 24/2017 z dne 12. 5. 2017)

Namen razpisa je spodbuditi gradnjo in posodobitev obstoječih javnih športnih objektov ter njihovo učinkovito rabo skladno z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji 2014–2023.

Cilj razpisa je zagotoviti kvalitetne prostorske pogoje za športno dejavnost za vse kategorije uporabnikov.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v novogradnje, posodabljanje športnih objektov in sofinanciranje investicij v prenovo športnih podov v letih 2017 in 2018, katerih sofinanciranje se bo pričelo po uvrstitvi projekta v Načrt razvojnih programov za leti 2017 in 2018.
Sklop 1 Sofinancirala se bo prenova športnih dvoran in telovadnic v letu 2017, in sicer v delu, ki predstavlja prenovo športnih podov.
Sklop 2 Sofinancirala se bo izgradnja in posodobitev javnih pokritih in nepokritih športnih objektov v letu 2018.

Rok za prejem ponudb: 05.06.2017 do 12:00.

Izvajalec razpisa Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.