Show menu

Javni razpis za sofinanciranje mednarodne dejavnosti v vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

15. 5. 2017
Javni razpis za sofinanciranje mednarodne dejavnosti v vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 24/2017 z dne 12. 5. 2017)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih dejavnosti vrtcev, osnovnih, srednjih, višjih strokovnih in glasbenih šol, dijaških domov ter šol za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji.

Kot mednarodna dejavnost v tem razpisu štejejo zlasti:
– povezovanje organizacij na področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji in v tujini v mreže z namenom spodbujanja ustvarjalnosti in inovativnosti ter novih pristopov k uresničevanju ciljev kurikula;
– mednarodna srečanja, festivali in seminarji, ki jih vzgojno-izobraževalne organizacije v Sloveniji organizirajo v sodelovanju s tujimi partnerji ali z mednarodno udeležbo in potekajo bodisi v Sloveniji bodisi v drugi državi;
– projekti izmenjav in partnerstev, za katere financiranje  ali  sofinanciranje  ni  predvideno s programom Erasmus+.

Rok za vložitev vlog: 26. 5. 2017 do 12.00.

Izvajalec razpisa: Zavod RŠ za šolstvo