Show menu

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Argentino v letih 2018 in 2019

15. 5. 2017
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Argentino v letih 2018 in 2019 (Uradni list RS št. 24/2017 z dne 12. 5. 2017)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2018–2019 na naslednjih prednostnih področjih, in sicer: 1) hrana, 2) biotehnologija, 3) znanosti o morju in okolje.

Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Argentino, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih argentinskih raziskovalcev v Sloveniji, povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na okvirne programe Evropske unije na področju raziskav in inovacij ter povečati število bilateralnih projektov, katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih od njihovega prvega zagovora doktorata ni minilo več kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata).

Prijave morajo biti oddane na spletni portal do vključno 7. 7. 2017 do 14.00.