Show menu

Javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč (Uradni list RS št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017)

22. 5. 2017
Javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč (Uradni list RS št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017)

Rok za oddajo ponudb 2. 6. 2017, do 12. ure.

Izvajalec razpisa Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljubljana.