Show menu

Popravek Javnega razpisa za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2017

29. 5. 2017
Popravek Javnega razpisa za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2017(Uradni list RS št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017)

V javnem razpisu za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2017, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 22/17, se v točki 10.5. drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:»Na ovojnici mora biti naveden tudi sklop, na katerega mladi kmet kandidira.«.

Izvajalec razpisa Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.