Show menu

Javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2017

29. 5. 2017
Javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2017 (Uradni list RS št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017)

Predmet razpisa je izbira občinskih investicijskih projektov – sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2017, ki bodo sofinancirani iz proračuna Ministrstva za zdravje ter vključeni v Načrt razvojnih programov za čas trajanja izvedbe izbranega investicijskega projekta.

Investicijski projekti na področju primarne zdravstvene dejavnosti (zdravstveni domovi, zdravstvene postaje, zdravstvene ambulante), za katere lahko občina da vlogo za sofinanciranje po tem razpisu, vključujejo naslednje sklope:
  1. Nakup terminalov za reševalne postaje za uporabo v nujni medicinski pomoči
  2. Nakup terminalov za reševalne postaje za uporabo v reševalnih vozilih za nenujne prevoze
  3. Nakup avtomatskih zunanjih defibrilatorjev – AED z zunanjo omarico

Vlagatelj se lahko prijavi na katerikoli posamezni sklop, kombinacijo dveh sklopov ali vse sklope.

Namen razpisa je sofinanciranje nakupa terminalov za reševalne postaje za uporabo v nujni medicinski pomoči in za uporabo v reševalnih vozilih za nenujne prevoze ter sofinanciranje nakupa avtomatskih zunanjih defibrilatorjev – AED z zunanjo omarico na področju primarne ravni zdravstvene dejavnosti za leto 2017.

Rok za oddajo vlog 16. 6. 2017.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za zdravje