Show menu

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2018–2019

29. 5. 2017
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2018–2019 (Uradni list RS št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in hrvaških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2018–2019 na naslednjih prednostnih področjih, in sicer:
  • biotehnologija in biomedicina (Frascati – 2.8, 2.9, 3.3, 3.4, 4.4),
  • nanotehnologija (Frascati – 2.10),
  • optimizacija procesov in materialov (Frascati – 2.5, 2.11),
  • informatika in telekomunikacije (1.2, 2.2),
  • ekologija in varstvo okolja (Frascati – 1.5, 2.7, 4.1),
  • energija in transport (Frascati – 2.2, 2,3, 2.4, 2.11),
  • družboslovje in humanistika (Frascati 5 in 6).

Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Republika Hrvaška.

Prijave morajo biti oddane na spletni portal do vključno 17. 07. 2017 do 15.00 ure.

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS