Show menu

Sprememba javnega razpisa »Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017–2018«,

5. 6. 2017

Sprememba javnega razpisa »Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017–2018«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 22/17 z dne 28. 4. 2017 (Uradni list RS št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017)

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1535