Show menu

Javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč (Uradni list RS št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017)

5. 6. 2017
Javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč (Uradni list RS št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017)

Izvajalec razpisa: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije