Show menu

Sprememba Javnega razpisa za dodeljevanje sredstev projektom na območju avtohtonih narodnih skupnosti – ANS 2016

13. 6. 2017
Sprememba Javnega razpisa za dodeljevanje sredstev projektom na območju avtohtonih narodnih skupnosti – ANS 2016, (Uradni list RS št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017) objavljenega v Uradnem listu RS, št. 79 z dne 9. 12. 2016 (Ob-3599/16), spremembe javnega razpisa, objavljene v Uradnem listu RS, št. 81 z dne 16. 12. 2016 (Ob-3646/16) in spremembe javnega razpisa, objavljene v Uradnem listu RS, št. 11 z dne 3.3. 2017 (Ob-1558/17), v katerega se vključi naslednja sprememba:
  • V 3. poglavju javnega razpisa se 1. točka po novem glasi:
»1. Roki za oddajo prijav so: 10. 1. 2017, 6. 3. 2017, 10. 4. 2017, 10. 5. 2017, 12. 6. 2017, 18. 9. 2017 in 16. 10. 2017.«
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Izvajalec razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad