Show menu

Javni razpis za prodajo nepremičnin

13. 6. 2017
Javni razpis za prodajo nepremičnin po metodi javne dražbe nekdanje Srednje šole Štore v Štorah (Uradni list RS št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017)

Javni razpis za prodajo nepremičnin po metodi javne dražbe za 2 stanovanji v Kočevju
(Uradni list RS št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017)

Javni razpis za prodajo nepremičnin po metodi javne dražbe
(Uradni list RS št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017)

Izvajalec razpisa Vlada Republike Slovenije