Show menu

Prvi javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo«

13. 6. 2017
Prvi javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo« (Uradni list RS št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017)

Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v klasično vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture.

Predmet podpore: V skladu z 68. členom Uredbe je predmet podpore izvajanje operacij, katerih predmet so naložbe v obrate klasične akvakulture, ki sledijo vsaj enemu od teh ciljev:
produktivne naložbe v klasično akvakulturo;
diverzifikacija proizvodnje akvakulture in gojenih vrst;
  1. posodobitev  obratov  akvakulture, vključno z izboljšanjem delovnih in varnostnih razmer delavcev v akvakulturi;
  2. izboljšave in posodobitve, povezane z zdravjem in dobrim počutjem živali, vključno z nakupom opreme, namenjene zaščiti obratov akvakulture pred plenilci v naravi;
  3. naložbe v izboljšanje kakovosti ali v dodano vrednost proizvodov iz akvakulture;
  4. naložbe v obnovo obstoječih ribnikov ali lagun akvakulture z odstranjevanjem blata ali naložbami za preprečevanje nalaganja blata ali
  5. diverzifikacija prihodka podjetij, ki se ukvarjajo z akvakulturo, z razvojem dopolnilnih dejavnosti, kot so:
  • turistično trnkarjenje oziroma komercialni športni 
  • ribolov, okoljske storitve akvakulture, izobraževalne dejavnosti na področju akvakulture.

Rok za prejem ponudb 31. 7. 2017.

Izvajalec razpisa Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano