Show menu

Javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2017

13. 6. 2017
Javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2017 (Uradni list RS št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017)

Rok za oddajo vlog: najkasneje do petka, 16. decembra 2017

Izvajalec razpisa Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1548