Show menu

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju zdravja, ki jih izvajajo humanitarne organizacije

13. 6. 2017
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju zdravja, ki jih izvajajo humanitarne organizacije (Uradni list RS št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017)

Predmet razpisa so programi pomoči, svetovanja in oskrbe ogroženih, ranljivih skupin ter bolnikov z nepogostimi kroničnimi boleznimi. 

Namen javnega razpisa je sofinanciranje programov pomoči, ozaveščanja, svetovanja in oskrbe ogroženih, izključenih, ranljivih skupin ter bolnikov z nepogostimi kroničnimi boleznimi s ključnim ciljem: zagotavljanje kvalitetnejšega življenja in zdravja.

Rok za prejem ponudb: 30. 6. 2017 do 12.00

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za zdravje