Show menu

Javni razpis za izbor operacij »Z roko v roki poMOČ – Krepitev kompetenc strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju dela z otroki s posebnimi potrebami«

13. 6. 2017
Javni razpis za izbor operacij »Z roko v roki poMOČ – Krepitev kompetenc strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju dela z otroki s posebnimi potrebami« (Uradni list RS št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti,  namenjenih profesionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev, s pomočjo katerih se bo izboljšalo tudi kompetence otrok, učencev in dijakov, skladno s specifičnem ciljem 3 »Spodbujanje  prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

Namen javnega razpisa je profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje s poudarkom na zgodnjem odkrivanju učnih težav, nudenju kontinuuma pomoči pred postopkom usmerjanja, usmerjenimi otroki, še posebej pa delu z otroki z več motnjami, avtističnimi motnjami in motnjami v duševnem razvoju.

Rok za prejem ponudb: 03.07.2017 do 10:00.

Izvajalec razpisa Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport