Show menu

Javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2017

13. 6. 2017
Javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2017 (Uradni list RS št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017)

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2017.

3. Predmet podpore
3.1. V okviru ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev se čebelarjem sofinancira nakup novih sredstev za prevoz čebel na pašo.
3.2 Čebelar je do sredstev v okviru ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem obdobju 2017–2019 upravičen največ enkrat in če v istem programskem obdobju ni prejel sredstev v okviru ukrepa Sofinanciranje  čebelarske  opreme  ali  ukrepa  Pomoč čebelarjem začetnikom.

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije s pričetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2017.

Izvajalec razpisa Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano