Show menu

Javni razpis za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem v letu 2017

13. 6. 2017
Javni razpis za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem v letu 2017 (Uradni list RS št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017)

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem za ukrepa: Sofinanciranje čebelarske opreme in Pomoč čebelarjem začetnikom v letu 2017.

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije s pričetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2017.

Izvajalec razpisa Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano