Show menu

Javni razpis za ukrep Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2017

13. 6. 2017
Javni razpis za ukrep Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2017 (Uradni list RS št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017)

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v okviru ukrepa Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2017.
Predmet podpore
3.1 Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev vzrejevalcem čebeljih matic, če so vsaj za 0,1 odstotek povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniških in gospodarskih) čebeljih matic v letu 2016.
3.2 Predmet podpore je tudi dodelitev nepovratnih sredstev vzrejevalcem čebeljih matic za vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji.

Rok za oddajo vlog do vključno 21. junija 2017.

Izvajalec razpisa Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1328