Show menu

Izbor projekta javnega razpisa, št. 430-1720/2016 za izvedbo projekta »Pomoč pri integraciji za osebe z mednarodno zaščito«

13. 6. 2017
Izbor projekta javnega razpisa, št. 430-1720/2016 za izvedbo projekta »Pomoč pri integraciji za osebe z mednarodno zaščito«, (Uradni list RS št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017)

št. 430-1720/2016, ki se financira iz Sklada za azil, migracije in vključevanje in sredstev Ministrstva za notranje zadeve, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 6/17, pod objavo št. Ob-1263/17, z dne 10. 2. 2017 in na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve, vključno 
z objavo vezano na predmetno objavo.

Predmet javnega razpisa je osebam z mednarodno zaščito ter članom njihovih družin (državljanom tretjih držav) v prvih treh letih od pridobitve statusa zagotoviti projekt pomoči, s katerim bo omogočena celostna obravnava. Projekt predvideva operativno pomoč pri reševanju življenjskih situacij, izvedbo integracijskih aktivnosti in učno pomoč.

Predmet javnega razpisa obsega izvajanje spodaj navedenih delov projekta ter zagotavljanje povezanega in usklajenega sodelovanja vseh oseb, ki bodo izvajale oba dela projekta:
  • 1. del projekta: Pomoč pri urejanju življenjskih situacij in druge integracijske aktivnosti,
  • 2. del projekta: Učna pomoč.
Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelj ter vrednost izbranega projekta: za izvedbo projekta po predmetnem javnem razpisu je bila izbrana vloga prijavitelja Društvo za razvoj in povezovanje družbenih ved in kultur odnos, v vrednosti 299.948,80 EUR.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za notranje zadeve