Show menu

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v letih 2018–2019

13. 6. 2017
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v letih 2018–2019 (Uradni list RS št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih  raziskovalcev  v  Zvezni  republiki  Nemčiji v okviru skupnih znanstvenoraziskovalnih projektov  v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019 na vseh področjih znanosti.

Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Zvezno republiko Nemčijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih nemških raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij ter druge mednarodne razpise.

Prijave morajo biti oddane na spletni portal do vključno 7. septembra 2017 do 15.00 ure.  

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

https://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Nemcija/razpisi/17/razp-nemcija-18-19.asp