Show menu

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2020

13. 6. 2017

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2020 (Uradni list RS št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017) 

Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev na Japonskem v okviru skupnih znanstvenoraziskovalnih projektov  v obdobju od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2020 na vseh znanstvenih področjih (na japonski strani so ta področja vključena v znanstvene vede: družboslovje, naravoslovje in humanistika). Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Japonska.

Prijave morajo biti oddane na spletni portal do vključno 6. septembra 2017 do 15.00 ure.

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

https://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/drzave/Japonska/razpisi/17/razp-japonska-18-20.asp