Show menu

Javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev

20. 6. 2017

Javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev

(Uradni list RS št. 30/2017 z dne 16. 6. 2017)

Cilji predmetnega javnega razpisa so 1) spodbujanje učinkovite rabe radiofrekvenčnega spektra, 2) ohranjanje in spodbujanje učinkovite konkurence na trgu operaterjev storitev MMDS, BWA ter inovativnosti, upoštevajoč potrebo po izogibanju škodljivim motnjam in zagotavljanju tehnične kakovosti storitve, z namenom povečanja  razpoložljivosti  širokopasovnih storitev in učinkovitih rešitev za potrebe povečanega brezžičnega pretoka podatkov, 3) spodbujanje naložb in inovacij ter razvoja storitev in 4) zagotavljanje fleksibilnosti pri uporabi spektra.

Rok za predložitev ponudb je 18. 8. 2017 do 10. ure

Izvajalec razpisa Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

http://www.akos-rs.si/javni-razpis-za-dodelitev-radijskih-frekvenc-za-zagotavljanje-javnih-komunikacijskih-storitev-v-radiofrekvencnih-pasovih-10-in-12-ghz