Show menu

Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018

20. 6. 2017

Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018

(Uradni list RS št. 30/2017 z dne 16. 6. 2017)

Predmet Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018  je (so)financiranje izvajanja raziskovalnih projektov:

  • manjših temeljnih raziskovalnih projektov in manjših aplikativnih raziskovalnih projektov;
  • podoktorskih temeljnih in podoktorskih aplikativnih raziskovalnih projektov.

Prijave morajo biti oddane do vključno 4. 9. 2017 do 14. ure.

Izvajalec razpisa Agencija za raziskovalno dejavnost RS

https://www.arrs.gov.si/sl/progproj/rproj/razpisi/17/razp-proj-17.asp