Show menu

Razveljavitev Javnega razpisa za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije«

26. 6. 2017
Razveljavitev Javnega razpisa za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije« (Uradni list RS št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017)

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, razveljavlja Sklop 2 Javnega razpisa za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 16/17, dne 7. 4. 2017 (Ob-1939/17). Prejete prijave na Sklop 2 javnega razpisa bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vrnilo prijaviteljem.