Show menu

Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.

26. 6. 2017
Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.
(Uradni list RS št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017)

Namen javnega razpisa je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Cilj javnega razpisa je dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence prebivalstva.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je od  dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do porabe sredstev, vendar najdlje do 7. 9. 2018 (zadnji rok za oddajo vlog). Zadnje odpiranje je predvideno 11. 9. 2018.

Izvajalec razpisa Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije