Show menu

Obvestilo (Uradni list RS št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017)

4. 7. 2017
Obvestilo (Uradni list RS št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017)

Ministrstvo za notranje zadeve je dne 19. 5. 2017 v Uradnem listu RS, št.  25/17 objavilo  Javni razpis za izvedbo projekta »Informiranje in pravno svetovanje tujcev na področju mednarodne zaščite«, št. 430-227/2017, ki se financira iz sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje in sredstev proračuna Republike Slovenije.
Obveščamo vas, da je skladno s točko 12 Navodil prijaviteljem za izdelavo vloge razpisne dokumentacije predmetnega javnega razpisa, za predmetni javni razpis na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni “o ministrstvu“, levi meni “Javni razpisi“, naročnik objavil dokument “Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, z dne 23. 6. 2017“.

Izvajalec razpisa Ministrstvo za notranje zadeve

http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2648