Show menu

Javni razpis za izvajanje projekta »Spremljanje odstranitve tujcev iz Republike Slovenije«, št. 430-452/201

4. 7. 2017
Javni razpis za izvajanje projekta »Spremljanje odstranitve tujcev iz Republike Slovenije«, št. 430-452/201 (Uradni list RS št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017)

Projekt spremljanja odstranitve tujcev iz Republike Slovenije se nanaša na vse tri faze odstranitve in sicer faza priprave odstranitve, faza vračanja (vključno s tranzitom) in faza predaje osebe varnostnim organom države izvora (destinacije). Predmet spremljanja so vse aktivnosti, postopki in ukrepi Policije s tistimi tujci, ki odklonijo možnost prostovoljne vrnitve ali vključitev v projekt prostovoljne vrnitve in reintegracije v državi izvora, v času nastanitve v Centru za tujce in se nato pristopi k odstranitvi. 

Namen spremljanja pa ni le varovanja pravic državljana tretje države v postopkih Policije pri odstranitvi tujcev, temveč tudi potrditev zakonitega in strokovnega dela Policije in ostalih služb, ki so morebiti vključeni v konkretno operacijo.

Rok za predložitev vlog do 9. 8. 2017, do 15. ure.

Izvajalec razpisa Ministrstvo za notranje zadeve