Show menu

Javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše

4. 7. 2017
Javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše (Uradni list RS št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017)

Predmet koncesije: standardne in nadstandardne storitve institucionalnega varstva za starejše, za okvirno 900 mest v domovih za starejše. Koncesije se razpisujejo s takojšnji začetkom izvajanja dejavnosti (pod A) in z odložnim pogojem (pod B).

Rok za prejem ponudb: 31.08.2017.

Izvajalec razpisa Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti