Show menu

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2017

4. 7. 2017
Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2017 (Uradni list RS št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017)

Namen javnega razpisa za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2017 (v nadaljevanju: razpis) je omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA, v skladu s cilji Operativnega  programa  za  izvajanje  evropske  kohezijske politike in s prednostnimi področji uporabe veljavne S4. 
Podpira se tudi sodelovanje z javnimi raziskovalnimi organizacijami v obliki svetovanja podjetjem.

Cilj ministrstva pri izvajanju razpisa je, s spodbujanjem vključevanja podjetij v mednarodne EUREKA projekte, v obliki subvencije za raziskovalno – razvojne aktivnosti, podjetjem omogočiti pogoje, da lahko le-ta ostajajo v koraku z evropskimi raziskovalno-razvojnimi trendi, ter s podjetniškimi trendi, ki nastajajo v evropskem prostoru. Cilj razpisa je dodeliti nepovratna sredstva vsaj 10 upravičencem za izvedbo njihovih EUREKA projektov. Projekti katerim se dodelijo sredstva morajo biti uvrščeni vsaj v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4.

Predmet razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA s strani Odbora Visokih predstavnikov programa EUREKA (network project) ali v okviru ene od dveh strateških iniciativ znotraj EUREKA tj. »dežnik« ali »grozd« (umbrella, cluster). Več o oblikah projektov je objavljeno na spletnem naslovu http://www.eurekanetwork.org/.

Rok za prejem ponudb: 09.10.2017.

Izvajalec razpisa Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo