Show menu

Prvi javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja

4. 7. 2017
Prvi javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja (Uradni list RS št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017)

Predmet podpore V skladu s 6. členom Uredbe je predmet podpore izvajanje:
  • operacij, katerih predmet so naložbe, ki izboljšujejo infrastrukturo že obstoječih ribiških pristanišč, prodajnih dvoran, mest iztovora in zavetij, vključno z naložbami v infrastrukturo za zbiranje smeti in morskih odpadkov, za povečanje kakovosti in sledljivosti iztovorjenih proizvodov ter nadzora nad njimi, povečanje energetske učinkovitosti, prispevanje k varstvu okolja ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev in
  • operacij, katerih predmet so naložbe v izgradnjo ali posodobitev  zavetij  za  izboljšanje  varnosti  ribičev. 
Opredelitev zavetja je podana v osemnajstem odstavku 2. člena Uredbe.

Rok za prejem ponudb: 22.09.2017.

Izvajalec razpisa Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano