Show menu

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih prevodov v tuje jezike in mobilnosti urednikov oziroma založnikov za leto 2017

4. 7. 2017
Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih prevodov v tuje jezike in mobilnosti urednikov oziroma  založnikov za leto 2017 (v nadaljevanju: JR6–PM–2017) (Uradni list RS št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017)

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.jakrs.si.

Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 30. 6. 2017 in se izteče dne 18. 8. 2017.

Izvajalec razpisa: Javna agencija RS za knjigo

http://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/razpisi-in-pozivi/jr6-pm-2017-329