Show menu

Prvi javni razpis za ukrep »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture«

10. 7. 2017
Prvi javni razpis za ukrep »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture«
(Uradni list RS št. 35/2017 z dne 7. 7. 2017)

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v nove obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture.

V skladu z 90. členom Uredbe je predmet podpore izvajanje operacij, katerih predmet so naložbe v obrate predelave, ki sledijo vsaj enemu od teh ciljev:
  1. prispevajo k varčevanju z energijo ali zmanjševanju vpliva na okolje, vključno z obdelavo odpadkov;
  2. izboljšajo varnostne, higienske, zdravstvene in delovne pogoje;
  3. podpirajo predelavo ulova rib, ki se lahko tržijo in niso namenjene za prehrano ljudi;
  4. se nanašajo na predelavo stranskih proizvodov, ki nastanejo pri glavnih dejavnostih predelave;
  5. se nanašajo na predelavo iz ekološke akvakulture na podlagi 6. in 7. člena Uredbe 834/2007/ES ali 
  6. bodo omogočile nove in izboljšane proizvode, nove ali izboljšane postopke ter nove ali izboljšane sisteme upravljanja in organizacijske sisteme.

Rok za prejem ponudb: 29. 8. 2017.

Izvajalec razpisa Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano