Show menu

Prvi javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo«(

10. 7. 2017
Prvi javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo«(Uradni list RS št. 35/2017 z dne 7. 7. 2017)

Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v okoljsko vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture.

V skladu z 79. členom Uredbe je predmet podpore izvajanje operacij, katerih predmet so naložbe v obrate okoljske akvakulture, ki sledijo vsaj enemu od teh ciljev:
  1. naložbe v zmanjševanje negativnih ali povečevanje pozitivnih vplivov na okolje ter izboljšanje učinkovite rabe virov;
  2. naložbe, ki bistveno zmanjšajo vpliv podjetij, ki  se  ukvarjajo  z  akvakulturo,  na  porabo in kakovost vode, zlasti z zmanjšanjem količine porabljene vode ali kemikalij, antibiotikov in drugih zdravil ali izboljšanjem kakovosti izhodne vode, vključno z uporabo večtrofičnih sistemov akvakulture ali
  3. spodbujanje akvakulture v zaprtih sistemih, kjer se proizvodi iz akvakulture gojijo v zaprtih sistemih ponovnega kroženja, kar čim bolj zniža porabo vode.

Rok za prejem ponudb: 29. 8. 2017.

Izvajalec razpisa Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano