Show menu

Javni razpis za sofinanciranje programov izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence v letih 2017 in 2018

10. 7. 2017
Javni razpis za sofinanciranje programov izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence v letih 2017 in 2018 (Uradni list RS št. 35/2017 z dne 7. 7. 2017)

Namen javnega razpisa je sofinanciranje programov izobraževanja  za  obvladovanje  demence za leti 2017 in 2018 s ključnimi cilji:
  • krepitev kapacitet in kompetenc strokovnih delavcev in sodelavcev v verigi oskrbe za osebe z demenco v različnih okoljih,
  • osveščanje posameznih poklicnih in drugih ciljnih skupin v lokalnem okolju za oblikovanje osebam z demenco prijaznega okolja,
  • zmanjševanje  razlik  med  posameznimi  slovenskimi regijami.

Predmet razpisa so programi izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence, ki  se  izvajajo v okviru naslednjih področij:
  • Področje A: Izobraževalni programi za zdravnike in/ali izobraževalni programi za strokovne delavce in sodelavce v verigi zdravstvene oskrbe za osebe z demenco.
  • Področje B: Izobraževalni programi za strokovne delavce in sodelavce v verigi oskrbe za osebe z demenco pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev za starejše in/ali izobraževalni programi in programi osveščanja za neformalne oskrbovalce in druge deležnike v verigi oskrbe za osebe z demenco v domačem okolju.

Cilj razpisa je: širitev programov in kompetenc delavcev v verigi oskrbe za osebe z demenco v različnih okoljih, osveščanje ter izobraževanje oseb z demenco, njihovih svojcev, skrbnikov in prostovoljcev in drugih deležnikov ter zmanjševanje regionalnih razlik.

Rok za prejem ponudb: 24. 7. 2017 do 12. ure. 

Izvajalec razpisa Ministrstvo za zdravje