Show menu

Objava izbora projekta javnega razpisa, št. 430-2071/2016 za izvajanje projekta PATS – informiranje žrtev trgovine z ljudmi, spolnega nasilja ali nasilja po spolu, št. 430-2071/2016

10. 7. 2017
Objava izbora projekta javnega razpisa, št. 430-2071/2016 za izvajanje projekta PATS –  informiranje žrtev trgovine z ljudmi, spolnega nasilja ali nasilja po spolu, št. 430-2071/2016 (Uradni list RS št. 35/2017 z dne 7. 7. 2017)

Predmet javnega razpisa je izvajanje projekta, ki je preventivne narave in namenjen zlasti rizičnim skupinam oseb, ki obsega:
  • izvedbo individualnih informativnih razgovorov s prosilci za mednarodno zaščito,
  • pripravo poročila o razgovoru,
  • evalvacijo projekta,
  • vodenje projekta,
  • izvedbo dodatnih aktivnosti, potrebnih za pravočasno in pravilno izvedbo projekta.
Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelj ter vrednost izbranega projekta: za izvedbo projekta po predmetnem javnem razpisu je bila izbrana vloga prijavitelja Inštitut za afriške študije, v vrednosti 64.964,96 EUR.

Izvajalec razpisa Ministrstvo za notranje zadeve