Show menu

Javni razpis za sodelovanje srednjih poklicnih in strokovnih šol v programu Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih od 2017 do 2019

10. 7. 2017
Javni razpis za sodelovanje srednjih poklicnih in strokovnih šol v programu Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih od 2017 do 2019 (Uradni list RS št. 35/2017 z dne 7. 7. 2017)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov aktivnosti krožnega zaposlovanja iz druge alineje prejšnjega odstavka: sofinanciranje stroškov dela strokovnjaka s strani gostiteljskega delodajalca ali brezposelne osebe, ki v šoli v sklopu krožnega zaposlovanja nadomešča učitelja oziroma strokovnega delavca, ko se le-ta udeležuje usposabljanja pri delodajalcu. 

Namen javnega razpisa je krepitev poklicnih kompetenc strokovnih delavcev na področju poklicnega izobraževanja na področjih prilagajanja tehnološkim in strokovnim potrebam posameznim poklicev.

Cilj javnega razpisa Z javnim razpisom se v skladu z njegovimi pogoji in merili izvede postopek izbora prijaviteljev, ki bodo izvedli program krožnega zaposlovanja, skladno z opredelitvijo pojma Program krožnega zaposlovanja iz točke 2.4. javnega razpisa, predmetom in cilji ter ostalimi določbami, zapisanimi v tem javnem razpisu.

Rok za predložitev vlog 30. 6. 2019. 

Izvajalec razpisa Center RS za poklicno izobraževanje