Show menu

Sprememba (Uradni list RS št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017)

17. 7. 2017
Sprememba (Uradni list RS št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017)

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za dodeljevanje posojil  kmetijskim in gozdarskim projektom –  A2017, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 22 z dne 28. 4. 2017 (Ob-2115/17) v katerega se vključi naslednja sprememba:
I. V 1. točki 3. poglavja javnega razpisa »Roki in način prijave« se črtata roka za oddajo prijav: 24. 7. 2017 in 28. 8. 2017.
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Izvajalec javnega razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad