Show menu

Javni razpis za sofinanciranje projektov spodbujanja podjetništva med mladimi 2017–2019

17. 7. 2017
Javni razpis za sofinanciranje projektov spodbujanja podjetništva med mladimi 2017–2019 (Uradni list RS št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za izvajanje aktivnosti, namenjenih spodbujanju podjetništva med mladimi, z usposabljanji in spodbujanjem podjetniških aktivnosti med mladimi brezposelnimi osebami do vključno 28 let starosti, aktivacijo in usmeritvijo njihovih sposobnosti ter spodbujanjem inovativnosti in ustvarjalnosti.

Namen javnega razpisa je spodbujati podjetniško aktivnost med mladimi brezposelnimi osebami starimi do vključno 28 let, izkoristiti njihove zmožnosti, spodbujati inovativnost in ustvarjalnost, ter tako doseči večje zaposlovanje mladih oseb.

Javni razpis je namenjen sofinanciranju naslednjih projektnih aktivnosti:
  • Izvajanje usmerjenih usposabljanj in individualnega svetovanja za pripravo podjetniškega načrta, v skupnem trajanju največ 2 meseca, vendar skupno manj kot 100 ur, od česar je okvirno 20 % ur individualnega svetovanja za pripravo podjetniškega načrta,
  • Svetovanje osebi, ki je uspešno zaključila usposabljanje v projektu izbranem na tem javnem razpisu in se zaposlila v novonastalem gospodarskem subjektu.

Rok za prejem ponudb: 28.08.2017.

Izvajalec razpisa Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1061