Show menu

Ponovljen javni razpis za prodajo nepremičnin po metodi javne dražbe ...

17. 7. 2017
Ponovljen javni razpis za prodajo nepremičnin po metodi javne dražbe nekdanje Srednje šole Štore v Štorah (Uradni list RS št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017)
Ponovljen javni razpis za prodajo nepremičnin po metodi javne dražbe za 2 stanovanji v Kočevju (Uradni list RS št. 38/2017 z dne 14. 7. 2017)

Izvajalec razpisa: Vlada Republike Slovenije

Organizator in uporabnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport