Show menu

Spremembe (Uradni list RS št. 40/2017 z dne 21. 7. 2017)

24. 7. 2017
Spremembe (Uradni list RS št. 40/2017 z dne 21. 7. 2017)

Objavljamo spremembe javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 plus 2017), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 8/2017 z dne 17. 2. 2017, Ob-1376/17.

Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Javnega razpisa: 4. Višina garancijskega in subvencijskega potenciala
Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 114.500.000 EUR.
Od tega je predvidoma:
  • 85.875.000 EUR namenjeno izdajanju garancij za MSP 5+ (podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge);
  • 28.625.000 EUR namenjeno izdajanju garancij za MLADE MSP (podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge).
Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 10.200.000 EUR.
Od tega je predvidoma:
  • 7.650.000 EUR sredstev za subvencionirane obrestne mere namenjeno za MSP 5+ (podjetja, ki so gistrirana več kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge),
  • 2.550.000 EUR sredstev za subvencionirane obrestne mere pa je namenjeno za MLADE MSP (podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge).
Tako za izdajanje garancij kot za subvencioniranje obrestne mere velja, da se razmerje med višinama sredstev za posamezno starostno skupino podjetij (MLADI MSP in MSP 5+) lahko spremeni glede na povpraševanje in potrebe MSP.

Izvajalec razpisa: Slovenski podjetniški sklad
http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=53