Show menu

Javni razpis za izvedbo medijske kampanje, namenjene državljanom tretjih držav ...

24. 7. 2017
Javni razpis za izvedbo medijske kampanje, namenjene državljanom tretjih držav in organiziranje središč medkulturnega dialoga, št. 430-718/2017 (Uradni list RS št. 40/2017 z dne 21. 7. 2017)

Predmet javnega razpisa je izvedba medijske kampanje, ki bo obravnavala vsebinsko področje vključevanja državljanov tretjih držav v slovensko družbo in organiziranje posebnih središč medkulturnega dialoga z namenom izvajanja aktivnosti, namenjenih pomoči pri vključevanju tujcev – prosilcev za mednarodno zaščito, oseb, ki so to že pridobile in državljanov tretjih držav v lokalno okolje, aktiviranju  in  povezovanju  lokalnega  prebivalstva,  ki je pripravljeno sodelovati pri ustvarjanju okolja odprtega za vključevanju tujcev ter osveščanju lokalnega prebivalstva o vključevanju kot dvosmernem procesu.

Rok za prejem ponudb: 06.09.2017 do 15:00.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za notranje zadeve

http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2660