Show menu

Javni razpis za izbor operacij za učne izdelovalne laboratorije 2017/2018

24. 7. 2017
Javni razpis za izbor operacij za učne izdelovalne laboratorije 2017/2018 (Uradni list RS št. 40/2017 z dne 21. 7. 2017)

Namen javnega razpisa je spodbuditi nastanek oziroma vzpostavitev in delovanje učnih izdelovalnih laboratorijev (v nadaljnjem besedilu: UIL) za razvoj učinkovitih rešitev na področju energetske učinkovitosti in učinkovite rabe virov ter spodbujanje invencij in inovativnih rešitev z zagotavljanjem dostopa do digitalne in tehnične izdelave izdelkov ali storitev na tem področju z uporabo tehnološke opreme ter na tak način vzpostavitev pogojev za stimulativno okolje, ki bo ustvarjalo sinergijske učinke povezovanja gospodarske in izobraževalne sfere za večjo konkurenčnost gospodarstva.

S tem javnim razpisom bodo podprte operacije UIL, ki nadgrajujejo podporno okolje za podjetništvo z vidika zagotavljanja znanja in tehnološke opreme za tehnično in digitalno izdelavo izdelkov.
UIL bodo namenjeni podpori podjetjem in potencialnim podjetnikom preko:
  • prenosa znanja,
  • pospeševanja uvajanja digitalne in tehnične izdelave izdelkov ali storitev UIL, ki jih bodo UIL zagotavljali preko opreme za tehnično in digitalno izdelavo,
  • širjenja rezultatov raziskav in dobrih praks, ki prinašajo energetsko učinkovite rešitve in rešitve z vidika učinkovitosti virov za podjetja in skupnost,
  • usposabljanja, mentoriranja in svetovanja.

Rok za prejem ponudb: 15.09.2017

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1125