Show menu

Javni razpis za sofinanciranje stroškov državnih tekmovanj iz znanja ...

24. 7. 2017
Javni razpis za sofinanciranje stroškov državnih tekmovanj iz znanja in drugih državnih tekmovanj v šolskem letu 2017/2018 in v šolskem letu 2018/2019 (Uradni list RS št. 40/2017 z dne 21. 7. 2017)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov šolskih tekmovanj v šolskem letu 2017/2018 in v šolskem letu 2018/2019, in sicer:
  • stroškov organizacije in izvedbe državnih tekmovanj s področja znanstvene discipline oziroma več znanstvenih disciplin, ki so povezane z učnimi načrti oziroma s katalogi znanj iz naslednjih predmetov oziroma predmetnih področij: slovenščina ali italijanščina ali madžarščina, tuji jeziki, zgodovina, geografija, matematika, fizika, tehnika, tehnologija, računalništvo, logika, kemija, biologija (v nadaljevanju: državna tekmovanja iz znanja);
  • troškov organizacije in izvedbe drugih državnih tekmovanj iz naslednjih področij: kultura, kulturna in dediščina, umetnost, trajnostni razvoj oziroma vseživljenjsko učenje, poklicno in strokovno izobraževanje, zlasti s področja deficitarnih poklicev (v nadaljevanju: druga državna tekmovanja).

Rok za predložitev vlog do 30. 9. 2017 do 10. ure.

Izvajalec razpisa: Zavod RS za šolstvo

http://www.zrss.si/objava/javni-razpis-drzavna-tekm-2017-19