Show menu

Javni razpis za sofinanciranje udeležbe na mednarodnih tekmovanjih v šolskem letu 2017/2018 in v šolskem letu 2018/2019

24. 7. 2017
Javni razpis za sofinanciranje udeležbe na mednarodnih tekmovanjih v šolskem letu 2017/2018 in v šolskem letu 2018/2019 (Uradni list RS št. 40/2017 z dne 21. 7. 2017)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov šolskih tekmovanj v šolskem letu 2017/2018 in v šolskem letu 2018/2019, in sicer stroški udeležbe na evropskih in svetovnih mednarodnih tekmovanjih/olimpijadah, po predhodno izvedenem izboru na državni ravni.

Rok za predložitev vlog do 30. 9. 2017 do 10. ure.

Izvajalec razpisa: Zavod RS za šolstvo

http://www.zrss.si/objava/javni-razpis-medn-tekm-2017-2019