Show menu

Javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo stavbnega

24. 7. 2017
Javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo stavbnega zemljišč (Uradni list RS št. 40/2017 z dne 21. 7. 2017)

parc. št. 597/2 v izmeri 360 m2, k.o. 2236 – Žabče, osnovna  namenska  raba:  stavbno zemljišče, izklicna cena za nepremičnino znaša 9.223,20 EUR.

Rok za oddajo ponudb do 4. 8. 2017, do 12.ure.

Izvajalec razpisa Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

http://www.s-kzg.si/si/