Show menu

Javni razpis za izvedbo projekta »Opismenjevanje in učna pomoč za prosilce za mednarodno zaščito«

31. 7. 2017
Javni razpis za izvedbo projekta »Opismenjevanje in učna pomoč za prosilce za mednarodno zaščito«, št. 430-398/2017 (Uradni list RS št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017)

Predmet javnega razpisa je izvedba projekta, ki je namenjen prosilcem za mednarodno zaščito in obsega:
  • opismenjevanje oseb, ki so nepismene, slabo opismene ali nepismene v latinici,
  • osnovno konverzacijo z namenom doseganja funkcionalnega razumevanja slovenskega jezika,
  • nudenje učne pomoči otrokom in mladostnikom, ki so vključeni v izobraževalni program.
Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa.

Projekt se bo izvajal v obdobju 36 mesecev od podpisa pogodbe oziroma do porabe sredstev, namenjenih izvajanju projekta.

Rok za prejem ponudb: 30.08.2017 do 15:00.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za notranje zadeve