Show menu

Javni razpis za sofinanciranje projekta vzpostavitve modela ocene tveganja na delovnih mestih

31. 7. 2017
Javni razpis za sofinanciranje projekta vzpostavitve modela ocene tveganja na delovnih mestih (Uradni list RS št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izbranega projekta, v okviru katerega bo na področju aktivnega in zdravega staranja zaposlenih, zlasti starejših od 5 let, za delodajalce vzpostavljen model ocene tveganja, ki bo upošteval vse starostne skupine.

Javni razpis predvideva sofinanciranje projektnih aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru sledečih faz:
 • izbor podjetij in pregled ocen tveganj,
 • pregled zdravstvenih dokumentacij in izvedba zdravniških pregledov zaposlenih, zlasti starejših od 45 let,
 • priprava objektivnih ocen delazmožnosti in primerjava s samoocenami delazmožnosti zaposlenih, zlasti starejših od 45 let,
 • izdelava modela ocene tveganja, ki bo upošteval tveganja, povezana s starostjo in usposabljanje delodajalcev za delo z njim,
 • upravljanje in promocija modela.

Namen javnega razpisa je s celostnim pristopom in sistematičnimi aktivnostmi izbranega projekta vplivati na:
 • spodbujanje programov zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu v podjetjih,
 • promocijo kulture preventive in zdravja na delovnih mestih v podjetjih za vse generacije,
 • pripravo analize varnosti in zdravja pri delu,
 • vzpostavitev orodja za ocenjevanje tveganj na področju varnosti in zdravja pri delu za delodajalce,
 • usposabljanje  delodajalcev  za  delo  z  modelom ocene tveganja,
 • prilagajanje delovnih mest, uvajanje in spodbujanje oblik dela, ki so prilagojene družbenim in demografskim izzivom in sodobnim trendom razvoja delovnih mest ter spodbujanje delovne odgovornosti podjetij,
 • promocijo aktivnega in zdravega staranja, ozaveščanje in obveščanje javnosti, zaposlenih in delodajalcev o njegovem pomenu ter spodbujanje k njemu.

Rok za prejem ponudb: 18.09.2017 do 12:00.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti